Artystyczne zagospodarowanie wolnej przestrzeni w głowie

Szczęście trwa …
Dusza jest nieśmiertelna…
Dzień zawsze zastępuje noc…
Nadchodzą złodzieje złudzeń…
Nadzy na mokrym bruku…
Uśpieni życiem…
Myśli wrzucone do wora…
Kwiaty wyschnięte…
Biały nos…
Oczy zwierzęcia…
Kolor ???
Kosmos jest duży…
Pył i kurz…
Pływanie w basenie…
Otwarte szuflady…
Słońce w zenicie…
Trawa…