3

Jeśli nie chcesz być szybko zapomnianym po śmierci,  albo zaraz pisz rzeczy warte przeczytania, albo czyń rzeczy warte opisania.                                                                         
                                                                                     W                                                                                                                                              Benjamin Franklin